Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo-Cam Kết Việc Làm

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Học Phí Cam Kết Thấp Nhất Với Sinh Viên, Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam Cam Kết Việc Làm Sau Khóa Học Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam( GDV) đã ký kết hợp đồng đảm...

TIN TỨC

TẠI SAO LÁI XÚC LẬT CẦN CÓ CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH, HỌC LÁI XÚC LẬT Ở ĐÂU?

VÌ SAO LÁI XE XÚC LẬT LẠI CẦN PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ  Nghề lái máy xúc lật là nghề có yêu cầu bắt buộc. Theo quy định, người vận hành...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

TRƯỚC HẾT CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU MÁY XÂY DỰNG BAO GỒM NHỮNG LOẠI NÀO VÀ TẠI SAO VẬN HÀNH ĐÒI HỎI BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ?  Máy xây...

【TUYỂN SINH】LỚP CHỨNG CHỈ NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH

LÝ DO NÊN CHỌN NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH NGAY BÂY GIỜ Nghề sửa chữa điện lạnh là nghề có thu nhập tương đối ổn định, bình quân cũng phải có thu...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ LÁI MÁY XÁNG CẠP

KHÓA HỌC SƠ CẤP NGHỀ LÁI MÁY XÁNG CẠP Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam mở lớp học nghề lái máy xáng cạp. Cấp chứng chỉ nghề lái máy xáng cạp sau...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề máy nén khí. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ LÁI MÁY XÚC LẬT

KHÓA HỌC SƠ CẤP NGHỀ LÁI MÁY XÚC LẬT Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam mở lớp học nghề lái máy xúc lật. Cấp chứng chỉ nghề lái máy xúc lật sau...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ THỢ SƠN

KHÓA HỌC SƠ CẤP NGHỀ THỢ SƠN Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam mở lớp học nghề thợ sơn. Cấp chứng chỉ nghề thợ sơn sau 1 ngày kết thúc khóa...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ LÁI VẬN THĂNG

KHÓA HỌC SƠ CẤP NGHỀ LÁI MÁY VẬN THĂNG Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam mở lớp học nghề lái vận thăng. Cấp chứng chỉ nghề lái máy vận thăng sau...

Đối tác của chúng tôi