Huấn Luyện An Toàn Trong Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng

– Căn cứ Nghị Định số 19/ NĐ–CP Ngày 22 tháng 3 năm 2016 của chính phủ quy định về kinh doanh khí  – Căn cứ khoản 2 Điều 6...

Khóa Học Huấn Luyện An Toàn Thiết Bị Áp Lực

VÌ SAO CẦN PHẢI THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN VỀ AN TOÀN THIẾT BỊ ÁP LỰC Mặc dù làm việc với những thiết bị bình thường đã có thể xảy...

Khóa Học Huấn Luyện An Toàn Hóa Chất

Khóa học huấn luyện an toàn hóa chất của Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam tổ chức. Được thực hiện theo NĐ số 113/2017/NĐ-CP.- NĐ 44/2016/NĐ-CP. Nhằm giúp các...

Khóa Học Huấn Luyện An Toàn Hàn Cắt

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 – AN TOÀN TRONG HÀN CẮT KIM LOẠI – Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6...

Khóa Học Huấn Luyện Thoát Hiểm Nhà Cao Tầng

VÌ SAO BẮT BUỘC THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN THOÁT HIỂM NHÀ CAO TẦNG Một trong những tình huống tiêu biểu nhất cần thoát hiểm khi ở nhà cao tầng...

Khóa Học Huấn Luyện An Toàn Trong Xây Dựng

VÌ SAO BẮT BUỘC THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG An toàn lao động cho người lao động làm việc tại các công trình xây dựng là...

Khóa Học Huấn Luyện An Toàn Khi Làm Việc Trên Cao

VÌ SAO BẮT BUỘC THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO Làm việc trên cao được hiểu là công việc được thực hiện bên ngoài...

KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG TOÀN QUỐC

MỞ LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – GIẢNG VIÊN DẠY AN TOÀN Cấp giấy chứng chỉ giảng viên an toàn lao động: Căn cứ Thông...

HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN

HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN THÔNG BÁO  MỞ LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN NGUỒN ATLĐ – VSLĐ Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP Căn...

Đào tạo giảng viên an toàn lao động

THƯ MỜI  LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN Kính gửi :Quý học viên! Căn cứ theo Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ...