KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG TOÀN QUỐC

MỞ LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – GIẢNG VIÊN DẠY AN TOÀN Cấp giấy chứng chỉ giảng viên an toàn lao động: Căn cứ Thông...

HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN

HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN THÔNG BÁO  MỞ LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN NGUỒN ATLĐ – VSLĐ Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP Căn...

Đào tạo giảng viên an toàn lao động

THƯ MỜI  LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN Kính gửi :Quý học viên! Căn cứ theo Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ...

Điều kiện cấp chứng chỉ giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động

giảng viên an toàn lao động, chứng nhận giảng viên an toàn lao động, chứng chỉ giảng viên an toàn lao động, học giảng viên an toàn lao động, lớp...

Chứng Nhận Giảng Viên Dạy An Toàn Lao Động-Vệ Sinh Lao Động

Chứng Nhận Giảng Viên Dạy An Toàn Lao Động-Vệ Sinh Lao Động, Chứng Nhận Giáo Viên Dạy An Toàn Lao Động-Vệ Sinh Lao Động, Chứng Nhận Giảng Viên Dạy An...

KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

MỞ  LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN Kính gửi :Quý học viên! Căn cứ theo nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động...

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam thuộc Hệ Thống giáo Dục Việt (GDV) mở lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng trên toàn quốc. Trường Kinh...

KHOÁ HỌC KỸ THUẬT GIAO DỊCH MỘT CỬA – GIAO DỊCH VIÊN

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam thuộc Hệ Thống giáo Dục Việt (GDV) mở lớp kỹ thuật giao dịch một cửa-giao dịch viên trên toàn quốc. Trường Kinh Tế Kỹ...